96632731

Slanický ostrov umenia

Výstavy tradičného ľudového umenia zo zbierok z Oravskej galérie sa nachádzajú v krásnej prírodnej oblasti Slanického ostrova v strede Oravskej priehrady.

Okrem piatich dedín, ktoré navždy zmizli pod vodou z priehrady v roku 1953 sa zachoval len malý kopec so zachovalým barokovým kostolom a krížnou cestou, ktorá bola významnou črtou Slanickej osady. Pár rokov neskôr, v rokoch 1971-1973 bol uskutočnený nápad otvoriť výstavu Oravskej Galérie,

Vo vnútri kostola (s fasádou k obdobia klasicizmu) sa nachádza výstava s názvom „tradičné a ľudové sochy a maľby“. Pod holým nebom, sa nachádzajú kamene známe ako zbierka kamenných sôch z Oravy z XVIII-XIX storočia. V starobylej krypte je možné vidieť výstavu histórie zatopených dedín a tiež výstavbu a prestavbu Oravskej priehrady.

IMG_20140617_125717

Je to jedinečná výstava a taktiež najnavštevovanejšie miesto na Orave, možno tiež vďaka lodi, ktorá vás zavezie až na ostrov. Táto loď premáva zo Slanice a je vychutnať si ju môžete len počas letnej turistickej sezóny.

IMG_20140617_125746

IMG_20140617_130143

zeleznicka03 (1)

Oravská lesná železnica

Oravská lesná železnica vznikla z potreby prepravy dreva v roku 1918. Jej pôvodná trasa viedla z Oravskej Lesnej západným smerom, cez Zákamenné až do obce Lokca. Keďže železnica slúžila na prepravu dreva, nebola napojená na verejné železnice. Prepojenie sa uskutočnilo až o niekoľko rokov neskôr, keď sa železnica spojila s podobnou traťou na Kysuciach. Tieto dve železnice na seba dodnes nadväzujú. Oravská lesná železnica bola dlhé roky nepoužívaná, obnovená bola až v roku 2008.

AKO JE TO DNES
Oravská lesná železnica je dlhá 3,5 kilometra a prekonáva prevýšenie 120 metrov. Súčasťou jazdy je aj prestávka, počas ktorej môžete využiť vyhliadkovú vežu na pozorovanie okolitej panorámy alebo sa prejsť po lese. V roku 2011 bola do skúšobnej prevádzky na železnici uvedená lokomotíva Gontkulák, jediná zachovaná úzkorozchodná parná z medzivojnovej produkcie istej pražskej továrne.

zeleznicka01

Oravská lesná železnica má aj vlastnú expozíciu, ktorú tvoria dve miestnosti. V prvej nájdete predmety súvisiace s historickým vznikom a fungovaním železnice a starodávne dopravné prostriedky, v druhej zas informačné panely s prehľadom dejín a súčasnosti železnice.

muzeum_oravskej_dediny_1386328461_zuberec_1

Múzeum oravskej

Múzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháčov. Základný kameň bol položený 24.9.1967, v roku 1975 bolo sprístupnené verejnosti. Pôvodne na mieste dnešného múzea nestál žiaden dom. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Ďalšie domy boli vybudované ako kópie pôvodných stavieb.
Múzeum oravskej dediny ZuberecV múzeu sú objekty z celého regiónu Oravy. Areál je rozčlenený na niekoľko častí: Dolnooravský rínok, Zamagurská ulica, Goralské lazy, Kostol s cintorínom a Mlynisko. Múzeum oravskej dediny ZuberecKaždá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Tak ako v skutočnej dedine sú tu obytné a hospodárske stavby (domy, usadlosti, komory, senníky, salaš ai.), remeselnícke objekty (kováčska vyhňa, hrnčiarska pec) i technické stavby (mlyn, valcha, mangeľ, olejáreň). Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Múzeu dominuje drevený kostol sv.Alžbety zo Zábreže z 15.storočia.

Otváracie hodiny:

Október-máj: Ut-Ne 8.00 – 15.30
Jún: Po-Ne 8.00 – 17.00
Júl-august: Po-Ne 8.00 – 18.00
September: Po-Ne 8.00 – 17.00

- Vstup individuálne s textovým sprievodcom
- Vstup s lektorom pre organizované skupiny
- špeciálne vstupy pre objednané skupiny

Oravský zámok (17)

Kaštiel’ Horná Lehota

Koncom 16. storočia si Abaffyovci v Hornej Lehote postavili kaštieľ. Je to najsevernejšie situovaná kultúrna pamiatka typu Talianskej renesancie na svete. Do roku 1902 bol kaštieľ rodovým majetkom rodiny Abaffy. Po roku 1948 objekt kaštieľa schátral na ruinu. V roku 1989 ruinu kaštieľa prevzala obec Horná Lehota a v roku 1990 ho predala. Firma, ktorá ju kúpila, ju za necelé dva roky na vlastné náklady zrekonštruovala do súčasnej podoby. V roku 1993 túto kultúrnu pamiatku sprístupnila verejnosti. Druhý kaštieľ bol v obci vybudovaný v druhej polovici 18. storočia v barokovomslohu, neskôr bol upravený v slohu klasicizmu. Horná Lehota ležala na strategicky a hospodársky dôležitej ceste. Každý kto prechádzal Oravou, prechádzal aj touto zemianskou dedinou. Cesta bola spojnicou medzi uhorskými banskými mestami a poľskými trhovými strediskami. V časoch vojen a stavovských povstaní tu často táborilo kráľovské vojsko a Abaffyovci neraz žiadali od štátu vyrovnanie, úhradu výdavkov, ktoré im spôsobovali vojaci. Nepokojné časy v 17. storočí a začiatkom 18. storočia kruto doliehali na obyvateľov. Život si zachraňovali útekom do lesov a keď sa vrátili, našli svoje usadlosti vydrancované.

Wooden_Church,_Tvrdošín

Gotický drevený kostol

9_dreveny-kostol-vsetkych-svatych-v-tvrdosine_01Najstaršia stavebná historická pamiatka, ktorá stojí na území mesta Tvrdošín, je drevený kostolík z polovice 15. storocia.

Drevený kostolík s neskorogotickými stavebnými prvkami zaradujú odborníci do 2. polovice 15. storocia, hoci prvá písomná zmienka o existencii fary a teda aj farnosti v Tvrdošíne je z roku 1395.

 

To, co máte možnost vidiet dnes, je zreštaurovaná renesancná úprava kostolíka z polovice 17. storocia, presnejšie z rokov 1650 a 1653 – 1654, co je vyznacené na tráme vítazného oblúka zo strany svätyne: HOC TQTUM OPUS PICTUM ERECTUM EST ANNO DQHINI 1653 ET 54. Terajší oltár je barokový, z 2.
800px-Unesco_Church_in_Tvrdošínpolovice 17. až zaciatku 18. storocia, ktorý nahradil omnoho starší a menší gotický oltár. Jeho fragmenty sa nachádzajú v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v Múzeu krásnych umení v Budapešti, kde je aj gotický oltárny obraz Oplakávania Krista.
V rokoch 1986 – 1993 prebehli rozsiahle opravy a rekonštrukcia niektorých castí stavby, sústredenie po desatrocia reštaurovaných castí mobiliáru a opätovné poskladanie celej vnútornej výzdoby, úprava terénu v najbližšom i vzdialenejšom okolí, opravy s výmenou krytiny a zakonzervovaním zvonice, bášt a oplotenia cintorína i štýlové architektonické zladenie v období poslednej rekonštrukcie postaveného Domu smútku. Výsledkom je historicky cenný, ale súcasne aj esteticky pôsobivý urbanistický celok.

Kostol nájdete otvorený v júli a auguste od 10:00 do 16:00. V inom case je možné dohodnút návštevu telefonicky. Areál a cache sú prístupne nepretržite.

 Wooden_Church,_Tvrdošín

 

DSCN9978

Kostol sv Kozmu a Damiána

V dedine Sedliacka Dubová(zapísaná ako najkrajšia dedina Oravy v roku 2013),blízko Oravského hradu, sú pozostatky kostola, ktorý bol kedysi veľmi pekný, ale časom sa premenil na ruiny. Nevie sa presne kedy bol postavený, ale v roku 1397 už stál.

DSCN9996Je zasvätený sv.Cosmovi a Damiánovi.

V 16. storočí vznikla vedľa kostola škola. Kňaz tu učil písanie,gramatiku, históriu náboženstva, slovenský a maďarský jazyk.Najskôr to bol katolícky kostol, ale keď gróf Thurzo zaviedol Prostestantstvo, kostol sa zmenil na protestantský.

V roku 1625 hrozilo, že sa kostol zrúti. Kostol zrekonštruovali, ale od tohto roku sa spomína zrekonštruovaný, kamenný chrám a osobitne drevený kostolík.

DSCN9981

Kvôli náboženským konfliktom bola dedina zničená poľskými vojskami(1672-1683).

DSCN9992Nakoniec, v roku 1735, ruiny kostola boli kompletne zničené obyvateľstvom a postavili nový kostol v štýle baroka.

Medzi rokmi 1880-1886 bol v dedine postavený ďalší neogotický kostol a tento ostal opustený.Pre prírodné podmienky a iné činitele, kostol bol v zanedbanom stave do 21.storočia. Od roku 2000 sa mladí dobrovoľníci rozhodli, že ho očistia a čiastočne aj zrekonštruujú. A takto je to dodnes.

DSCN9978

Dubova Colonorum je projekt zasvätený oraganizácii táborov pre mladých, s cieľom zachrániť ruiny. Začal sa v roku 1998 prvým táborom (zúčastnilo sa 64 mladých z celého Slovenska).

Cieľom je projekt, ktorý sa postará o zachovanie ruín, aby sa ešte viac nerozpadli.

DSCN9986

Fara

DSCN9990

DSCN0025

Bobrova ral’a

Na hlavnej ulici v Podbieli môžete vidieť slávnu pamiatkovú ľúdovú rezerváciu zvanú Bobrova raľa. Väčšina domov nie sú obývané a niektoré sú používané na rekreačné účely.

DSCN0015

Tieto drevené domy postavené koncom 19-teho a začiatkom 20-teho storočia sú najväčšie dedičstvo, ktoré Podbiel má. Okrem približne 65-tich domov môžeme vidieť tradičnú drevenú architektúru.

DSCN0019

Základným materiálom na konštrukciu domov a fariem bolo drevo. Obytné domy sú zrúbené z trámov kresaných z dvoch strán. Sú postavené na nízkych kamenných podmurovkách, ktoré vyrovnávajú mierne zvažitý terén a izolujú drevá stien od vlhkosti. Škáry medzi jednotlivými trámami sú vypchaté machom. Vonkajšie steny zrubu nie sú zvlášť upravované. Na štítovej stene sú dve združené okná, na dvorovej stene býva na izbe jedno okno, na zadnej izbe (komore) jedno alebo dve združené okná.

 

DSCN0021

Zaujímavosťou je, že pán Krupa dal postaviť drevenú sochu Jánošíka vedľa chát pri Bobrovej rale. Pohyb sa aktivuje pomocou mechanizmu, ktorý je poháňaný prúdom miestneho potoka. Ak zabočíme doprava na smer roháče v Podbieli, narazíme na podobnú sochu, tentokrát vyrobenú zo sena. Vyrobila ju istá pani trpezlivým česaním trávy vďaka mechanizmu, ktorý využíva silu prúdu vody.

DSCN0025

DSCN0011

Františkova huta

Keď pôjdete po ceste v smere z Podbiela do Oravského Bieleho potoka, môžete natrafiť na nádherné architektonické dielo, postavené v roku 1836. Volá sa Františkova Huta a je to zrúcanina bývalej továrenskej haly (volanej Francis).

DSCN0003

Keď som bol pri nej, oslovil ma jej tvar. Sú to vlastne ruiny, ale krásne a nápadné, v ktorých sa dodnes zachovali niektoré dôležité časti ako napríklad vysoká pec, prívodový a odvodový kanál…

DSCN0010

DSCN0002

Keďže sa nachádza blízko Nižnej- táto bývalá železiareň bola veľmi dôležitá v období priemyselnej revolúcie a industrializácie Oravy. Pre zaujímavosť: koncom augusta sa tu aj v súčasnosti konajú podujatia s ukážkami tavby železa historickou technológiou.

V rokoch 1991-1997 počas letnej sezóny pracovalo na reštauračných prácach veľa dobrovoľníkov viac ako 22 hodín denne a investovali do budovy viac ako 850.000 Sk (približne 282.000 EUR). Nadácie a politické strany bojovali za ochranu tohto miesta a inšpirovali ďalšie skupiny aby sa snažili zachrániť túto historickú pamiatku.

DSCN0005

Ako sa tam dostanete?

-Z Podbiela je to peši asi 20 minút.
-Dá sa tam dostať aj autobusom so smerom na Oravský Biely Potok, treba však povedať šoférovi aby zastavil v polke cesty hneď pri zrúcanine (to som urobil ja)

SAM_4015

Oravský hrád

Ak žiješ na Orave a zvykneš chodievať vlakom, iste si si všimol, že ak prechádzaš cez Oravský Podzámok, na vysokej skale už z diaľky láka tvoj zrak nejaký hrad.  Nemôžeš od neho odtrhnúť oči.

Ak nežiješ na Orave a plánuješ tento slovenský región navštíviť, je nutné pozrieť si Oravský hrad

SAM_4032

Bol obývaný od nepamäti a prvé poznatky, ktoré o ňom máme pochádzajú z roku 1267. Neskôr, v roku 1298 patril Matušovi Čákovi Trenčianskemu. V 14. Storočí kráľovi Karolovi Robertovi a v 15.storočí kráľovi  Matejovi Korvínovi, ktorý uskutočnil viacero opatrení pre bezpečnosť hradu a samotného územia Oravy.

Neskôr, počas roku 1556 hrad odkúpil František Turzo. V rozpätí rokov 1556 – 1621 dali Turzovci hrad postupne prestavať a opevniť.

Nakoniec v roku 1800 vypukol na hrade požiar a zostala z neho zrúcanina, avšak v roku 1906 sa začala rekonštrukcia hradu SAM_4029

SAM_4029

Čo je na hrade?

Na hrade môžeme vidieť izby a sály vytvorené rôznymi vlastníkmi, ktorí vlastnili hrad v istej historickej dobe, k tomu zodpovedajúci dobový nábytok, koberce z kože zvierat, delá, starožitné veci ako napríklad hodiny…a na záver prehliadky sa v hrade nachádza malé múzeum o zvieratách a prírode Oravy.

SAM_4040

IMG_20140111_140450

SAM_4024

¿Ako sa tam dostanete?

Aby ste navštívili hrad, musíte ísť vlakom, alebo autobusom do dediny zvanej Oravský Podzámok. Treba sa prejsť po okolí hradu a hneď zbadáte vchod do hradu na vyvýšenom svahu. Vstupenka stojí: Od januára do marca: 4 eurá pre študentov a 6 eur pre dospelých. –Od mája do decembra: 3 eurá študenti, 5 eur dospelí. V apríli je hrad vždy v rekonštrukcii. Aby vám bolo umožnené fotiť vnútro hradu, musíte zaplatiť 3 eurá navyše

Je otvorený od 8:39 do 17:00 okrem zimy, lebo vtedy zatvárajú trochu skôr- o 15:00.

Prečo by ste mali navštíviť hrad?

1. Je to jeden z najväčších slovenských hradov

2. Boli v ňom natočené filmy ako napr. “Nosferatu”(1922)

3. Je lacný

4. Prehliadka v angličtine a v rôznych jazykoch

Pre viac info navštívte: http://www.oravamuzeum.sk/

Je to nepochybne jedno z najdôležitejších a najsymbolickejších miest na Slovensku.